Frezowanie

Frezowanie to popularny i wydajny rodzaj obróbki skrawaniem. Polega na oddzieleniu warstwy materiału za pomocą obracającego się na obrabiarce narzędzia. Obrabiarka, na której wykonuje się frezowanie, nazywa się frezarką.
Frezowaniem można obrabiać m.in.:

  • gwinty,
  • koła zębate,
  • płaszczyzny,
  • powierzchnie krzywoliniowe.

Frez (walcowy, walcowo-czołowy, trzpieniowy czy specjalny) wykonuje ruch obrotowy skrawania, a przedmiot wykonuje względem niego ruch postępowy lub obrotowy. Rozróżniamy frezowanie walcowe i czołowe, a w zależności od kierunku ruchu – przeciwbieżne lub współbieżne. Przedmioty o złożonych kształtach można obrabiać frezowaniem kształtowym lub kopiowym.

Rodzaje frezarek

Najczęściej do obrabiania metalu wykorzystuje się maszyny nazywane frezarkami. Dzielimy je trzy podstawowe grupy: ogólnego przeznaczenia, specjalizowane i specjalne. Inne rozróżnienie to frezarki jednowrzecionowe i wielowrzecionowe. Te rozbudowane, wyposażone elektronicznie i sterowane numerycznie to obrabiarki CNC. Obróbkę CNC można stosować zarówno do powierzchni krzywoliniowych jak i do płaszczyzn. Automatyczne sterowanie maszyną skraca czas konieczny na wykonanie danego elementu. Umożliwia również bardziej precyzyjne tworzenie wyrobów o skomplikowanych kształtach. Ułatwia również większą powtarzalność kształtów i cały proces obróbki.

Najczęściej stosowane frezarki to frezarki: uniwersalne, pionowe, poziome, do drewna, kół zębatych i gwintów.