Gwintowanie

Jednym z procesów, jakie można wykonać na tokarkach i frezarkach, jest gwintowanie. Polega ono na kształtowaniu za pomocą gwintowników (w otworach) lub narzynek (na walcach) wzdłuż linii śrubowej rowka o odpowiednim zarysie. Do nacinania gwintów zewnętrznych używa się frezów, narzynek lub głowic gwinciarskich. Można je też otrzymać metodą walcowania. Natomiast gwintowniki służą do wykonania gwintów wewnętrznych. Gwinty zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne o różnych średnicach nacina się również na tokarkach.

Rodzaje gwintów

Istnieje kilka sposobów podziału gwintów.
Ze względu na kształt gwinty dzielimy na:

 • gwint do drewna,
 • gwint okrągły,
 • gwint metryczny,
 • gwint prostokątny,
 • gwint toczny,
 • gwint rowerowy,
 • gwint stożkowy,
 • gwint trójkątny,
 • gwint walcowy,
 • gwint trapezowy niesymetryczny,
 • gwint trapezowy symetryczny.

Z kolei ze względu na przeznaczenie gwinty dzielimy na pociągowe i złączne, a ze względu na umiejscowienie – na gwinty wewnętrzne i zewnętrzne. Mamy też gwinty pojedyncze i dwu- lub wielokrotne, gwinty lewe i prawe (podział ze względu na sposób skręcania) oraz gwinty grobnozwojowe, grubozwojowe i normalne (podział ze względu na skok).

Zapraszamy do nas klientów zainteresowanych ich produkcją.